Thông báo tuyển dụng tư vấn dự án

 

1. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Việt Nature): là một tổ chức khoa học kỹ thuật của Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Việt Nature đang thực hiện giai đoạn 2 (2019-2024) của Dự án “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” (Dự án KNT) với mục tiêu: bảo tồn, duy trì lâu dài các giá trị đa dạng sinh học độc đáo của rừng Động Châu – Khe Nước Trong, tăng cường các dịch vụ sinh thái của khu vực, tham gia và cải thiện sinh kế của các cộng đồng địa phương phụ thuộc vào rừng.

Trong khuôn khổ hợp phần Phát triển và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, dự án Khe Nước Trong cần thực hiện các mục tiêu bao gồm hỗ trợ cộng đồng phát triển trồng rừng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế hợp tác và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để giải quyết vấn đề sử dụng đất sản xuất hợp pháp cho cộng đồng vùng đệm nhằm giảm sức ép vào rừng tự nhiên của Khu DTTN ĐC-KNT và khu vực KBTTN Bắc Hướng Hóa.  

Để đảm bảo các mục tiêu trên được thực hiện một cách hiệu quả nhất, Việt Nature có kế hoạch mời tư vấn để triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với các thông tin được mô tả trong bản điều khoản tham chiếu.

2. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ tư vấn

Thời gian dự kiến để hoàn thành hai nhiệm vụ tư vấn kể từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021.

3. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn thực hiện các nhiệm vụ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Có trình độ đại học trở lên về các chuyên ngành như: lâm nghiệp, lâm sinh, quản lý tài nguyên rừng bền vững, phát triển nông thôn, kinh tế, tài chính…;

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và quản lý lâm nghiệp bền vững; có kinh nghiệm tổ chức khảo sát và đã từng thành lập HTX lâm nghiệp, hiện đang hoạt động;

- Có bề dày kinh nghiệm trong tổ chức truyền thông chính sách, tập huấn kỹ thuật và tham vấn cộng đồng; có kinh nghiệm làm việc tại khu vực miền núi với đồng bào dân tộc thiểu số;

- Am hiểu sâu về các chính sách của Chính phủ liên quan đến HTX, lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn, phát triển rừng nguyên liệu và chính sách phát triển kinh tế - xã hội;

- Đã từng thực hiện các nhiệm vụ tư vấn cho TNV là một lợi thế.

4. Cách thức nộp đề xuất tư vấn

Tư vấn quan tâm vui lòng nộp bản Đề xuất trong đó trình bày cụ thể về mục tiêu, phương pháp, thời gian và tiến độ triển khai, kết quả dự kiến, nhân sự, ngân sách thực hiện của các nhiệm vụ cùng với lý lịch công việc qua email đến Bà Phạm Thị Mai Hương, điều phối dự Khe Nước Trong, Email: huong.pm@thiennhienviet.org.vn  ĐT: 0919 4444 360 trước ngày 25.04.2021

Nhà Tài Trợ
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
+84-24-62781380
Gọi ngay
SMS
Liên hệ