Bảo tồn khu vực, sinh cảnh, cảnh quan

VietNature được chuyển đổi từ Chương trình BirdLife International Vietnam thành chi nhánh của BirdLife tại Việt Nam. Kế thừa cơ sở khoa học uy tín của BirdLife International, VietNature được xây dựng để lãnh đạo quốc gia và năng lực và khu vực bầu cử bằng cách tập trung vào hành động bảo tồn trên mặt đất (của các loài & địa điểm); giám sát đa dạng sinh học; đa dạng sinh học có liên quan đến sự thịnh vượng của con người & trong bối cảnh biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực khoa học bảo tồn; và nâng cao nhận thức và giáo dục môi trường.

Chương trình BirdLife Việt Nam, kể từ khi thành lập hai mươi năm trước đây đã là một động lực quan trọng để bảo tồn trong nước. Các kết quả bảo tồn quan trọng mà BirdLife đã đạt được ở Việt Nam (và Đông Dương) bao gồm mở rộng hệ thống khu bảo tồn quốc gia; những khám phá về bốn loài chim mới và tái khám phá của một số loài khác; chuyển giao thành công các sáng kiến ​​bảo tồn lớn trên mặt đất và xuất bản các tài liệu có thẩm quyền trên avifauna của Việt Nam. BirdLife Việt Nam đã thiết lập danh tiếng của mình như là một nhà cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy để đưa ra quyết định sáng suốt trong bảo tồn.

Dự án nổi bật của Viet Nature

 

BẢO TỒN THỰC ĐỊA / MÔI TRƯỜNG SỐNG / HỆ SINH THÁI

Rừng phòng hộ đầu nguồn Khe Nước Trong được chọn cho mô hình Rừng Hy vọng đầu tiên tại Việt Nam, trong đó cho thuê rừng lâm nghiệp để tiếp cận bảo tồn. Khu rừng thường xanh vùng đất thấp nhiệt đới điển hình ở miền trung Việt Nam này là nơi sinh sống của một bộ các loài đặc hữu và bị đe dọa toàn cầu, có khả năng là thành trì cuối cùng của Edwardsưa Pheasant (CR) và là một trong những địa điểm quan trọng nhất đối với Saola (CR) tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại nó được quản lý như một khu rừng bảo vệ đầu nguồn không có nhiệm vụ và tài nguyên để bảo tồn động vật hoang dã. Dự án Forest of Hope sẽ nâng cấp việc quản lý trang web lên ngang bằng với Khu bảo tồn thiên nhiên.

+84-24-62781380
Gọi ngay
SMS
Liên hệ