Đội ngũ

Bà Phạm Tuấn Anh

Giám đốc Trung tâm

 

Ông Lê Trọng Trải

Phó Giám đốc Trung tâm

Bà Lê Thị Minh Huệ 

Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Kế toán trưởng

Cô Phạm Thị Mai Hương

Trưởng đại diện văn phòng Trung tâm tại tỉnh Quảng Bình

 Điều phối viên dự án Khe Nước Trong

Chị Nguyễn Thanh Hoà

 Kế toán

Anh Trương Ngọc Khiêm

Cán bộ điều phối viên dự án/phát triển cộng đồng

Anh Hoàng Khánh Vũ

Cán bộ dự án tại hiện trường

Anh Dương Vĩnh Hùng

Cán bộ dự án tại hiện trường

+84-24-62781380
Gọi ngay
SMS
Liên hệ