Bảo tồn loài

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt là một tổ chức phi chính phủ nội địa hoạt động độc lập trong lĩnh vực bảo tồn ở Việt Nam. Tổ chức được hình thành từ Tổ chức BirdLife quốc tế đã có chương trình hoạt động ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Kế thừa các cơ sở khoa học uy tín, đội ngũ nhân viên và tài sản của tổ chức Birdlife International, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bảo tồn trên cả nước nhờ vào việc tập trung vào hành động bảo tồn trên mặt đất (của các loài & địa điểm); giám sát đa dạng sinh học; đa dạng sinh học có liên quan đến sự thịnh vượng của con người & trong bối cảnh biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực khoa học bảo tồn; và nâng cao nhận thức và giáo dục môi trường.

Chương trình BirdLife Việt Nam, kể từ khi thành lập hai mươi năm trước đây đã là một động lực quan trọng để thúc đẩy công tác bảo tồn trong nước. Các kết quả bảo tồn quan trọng mà BirdLife đã đạt được ở Việt Nam (và Đông Dương) bao gồm mở rộng hệ thống khu bảo tồn quốc gia; những khám phá về bốn loài chim mới và tái khám phá của một số loài khác; chuyển giao thành công các sáng kiến ​​bảo tồn trên thực địa và xuất bản các tài liệu có thẩm quyền trên avifauna của Việt Nam. BirdLife Việt Nam đã thiết lập danh tiếng của mình như là một nhà cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật đáng tin cậy để đưa ra quyết định sáng suốt trong công tác bảo tồn.

 Dự án nổi bật của Viet Nature

Chương trình nghiên cứu và giám sát các loài gà lôi lam mào trắng (Edwards’s Pheasant) đã được thực hiện bắt đầu từ năm 2015, trong phạm vi phân bố lịch sử của nó ở EBA vùng đất thấp An Nam. Các cuộc điều tra chuyên sâu đã cung cấp thông tin cập nhật để sửa đổi tình trạng bảo tồn của gà lôi Edwards (Gà lôi Edwards đã được liệt kê lên CR vào đầu năm 2012) và thông tin trực tiếp về một số loài bị đe dọa toàn cầu khác sống tại các địa điểm được khảo sát.

+84-24-62781380
Gọi ngay
SMS
Liên hệ