Giáo dục về môi trường

Song song với các hoạt động bảo tồn loài trên thực địa và cải thiện sinh kế cho người dân sống phụ thuộc vào rừng, Trung tâm còn thực hiện các dự án liên quan tới giáo dục về bảo vệ môi trường như dự án "Nâng cao năng lực giáo dục môi trường trong nhà trường và cộng đồng" được tài trợ bởi tổ chức KNCF thông qua BirdLife Tokyo. 

Dự án nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và cộng đồng địa phương tại 05 trường học trong vùng dự án (tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị) về bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và nâng cao năng lực giáo dục môi trường cho các thầy cô trong nhà trường và cán bộ trẻ của Thiên nhiên Việt.

Ngoài ra, Trung tâm còn có các hoạt động tuyên truyền khác như tổ chức triển lãm trưng bày ảnh động vật hoang dã quý hiếm nói chung và đặc biệt tại rừng Khe Nước Trong, Quảng Bình, nói riêng; các chuyến thăm quan học tập ngắm Chà Vá chân Nâu cho các bạn học sinh từ Đồng Hới... Đây cũng là những hoạt động nhằm xây dựng tình yêu thiên nhiên và hiểu biết về các loài động vật hoang dã từ đó thay đổi nhận thức, thúc đẩy người dân có ý thức trong việc bảo vệ môi trường và động vật hoang dã. 

+84-24-62781380
Gọi ngay
SMS
Liên hệ