Về Việt Nature

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên. Kế thừa tài sản trí tuệ từ tổ chức Birdlife International, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực bảo tồn trên cả nước. Hoạt động  của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt tập trung vào một số lĩnh vực như: các hành động bảo tồn trên thực địa; giám sát đa dạng sinh học; liên kết đa dạng sinh học đến đời sống con người và trong bối cảnh biến đổi khí hậu; thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực khoa học bảo tồn; và nâng cao nhận thức và giáo dục về môi trường.

Tầm nhìn

 

Sự phong phú về đa dạng sinh học của Việt Nam, đặc biệt là các loài động vật, thực vật hoang dã và các hệ sinh thái tự nhiên, được bảo vệ và bảo tồn. Nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam và bảo đảm sự phát triển bền vững của Quốc gia.

Nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt là phấn đấu để ngăn chặn sự mất mát về đa dạng sinh học tại Việt Nam, bảo tồn tính toàn vẹn và tính đa dạng của thiên nhiên, cùng với với  người dân để hướng tới sử dụng  bền vững tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam và bảo đảm phát triển bền vững của Quốc gia.

Lĩnh vực hoạt động

 

Lĩnh vực đăng ký hoạt động chủ yếu của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt bao gồm: 

 

  • Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp bền vững cho các lĩnh vực như bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; duy trì và khôi phục các chu trình sinh thái và hệ sinh thái cơ bản; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu;
  • Xây dựng và vận hành các mô hình thí điểm /các lĩnh  vực bảo tồn đa dạng sinh học;
  • Dịch vụ Khoa học và công nghệ: cung cấp các dịch vụ tư vấn, đánh giá phản biện , đánh giá, tổ chức đào tạo, hội thảo, hội nghị trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; phổ biến kiến thức và thông tin, nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái;
  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam và quốc tế để thực hiện tất cả các nhiệm vụ nêu trên của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt.

Logo

Sử dụng sắc thái khác nhau của màu xanh lá cây, logo của Việt Nature thể hiện nhiệm vụ của tổ chức nhằm phấn đấu để ngăn chặn sự mất mát đa dạng sinh học ở Việt Nam, bảo tồn tính toàn vẹn và tính đa dạng của thiên nhiên, làm việc với người dân đối với tính bền vững trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam và bảo đảm phát triển bền vững của đất nước.

Tác phẩm nghệ thuật này đã được phát triển bởi ông Petr Vorasicky, một nghệ sĩ và nhà thiết kế đồ họa sống tại Prague, Cộng hòa Séc. “Vân lá luôn là một nguồn cảm hứng lớn bởi vì nó đại diện cho cuộc sống và cách thiên nhiên vận động. Con người chỉ là một phần của thiên nhiên và chúng ta cần phải tôn trọng cách thiên nhiên bao bọc sự sống trên trái đất này”, Petr giải thích ý tưởng của mình bằng cách sử dụng mô hình vân của lá trong logo này.

Nhà Tài Trợ
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
+84-24-62781380
Gọi ngay
SMS
Liên hệ