THƯ MỜI CÁC ĐƠN VỊ THI CÔNG GỬI THƯ QUAN TÂM CÔNG TRÌNH TRỒNG RỪNG BẮC HƯỚNG HÓA - QUẢNG TRỊ

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Trung tâm phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên (BQL KBTTN) Bắc Hướng Hóa thực hiện “Trồng và chăm sóc rừng trồng bổ sung cây bản địa” trên diện tích 48.63 ha rừng đã trồng thuộc Dự án “Phục hồi rừng trên vùng đất bị chiến tranh tàn phá ở tỉnh Quảng Trị, Việt nam” năm 2019, xã Hướng Linh và Hướng Lập – huyện Hướng Hóa – tỉnh Quảng Trị thuộc quản lý của BQL KBTTN Bắc Hướng Hóa, cụ thể như sau:

-         Qui mô công việc:

Chăm sóc 10,96 ha trong 3-5 năm tại tiểu khu 617 và 617A Hướng Lập;

Trồng bổ sung và chăm sóc rừng trồng 37,67 ha trong 3-5 năm tại tiểu khu NTK20 Hướng Linh.

-         Thời gian:

Trồng: trong tháng 9 & 10 năm 2022

Chăm sóc: 3-5 năm tiếp theo

-         Tổng kinh phí:

Khoảng 1.6 tỷ

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt trân trọng kính mời các đơn vị thi công - có tư cách pháp nhân, chức năng và năng lực phù hợp - quan tâm, muốn tham gia thi công công trình nói trên, gửi thư quan tâm kèm thông tin về tư cách pháp nhân và chức năng của đơn vị thông qua địa chỉ email Admin@thiennhienviet.org.vnVu.HK@thiennhienviet.org.vn trước 17:00 ngày 07/09/2022.

Sau  ngày 07/09/2022, trung tâm sẽ gửi thư mời chào giá kèm thông tin chi tiết công trình tới các đơn vị đáp ứng yêu cầu.

Trân trọng!

Nhà Tài Trợ
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
+84-24-62781380
Gọi ngay
SMS
Liên hệ