Thông báo tuyển dụng tư vấn điều tra các loài Bò sát và Ếch nhái cho dự án Khe Nước Trong

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hợp lệ với điều khoản tham chiếu của chúng tôi dưới đây, gửi hồ sơ đăng ký (bao gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) tới đại diện của dự án Khe Nước Trong (chi tiết vui lòng xem thông tin bên dưới).

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 05/01/2015.

Điều khoản tham chiếu cho vị trí

 Điều tra các loài Bò sát và Ếch nhái Vùng dự án Khe Nước Trong-Động Châu, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

 Bối cảnh dự án

Cùng với Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và Ban quản lý Rừng phòng hộ Động Châu, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Thiên nhiên Việt) thực hiện dự án 5 năm với tiêu đề “Bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy các dịch vụ sinh thái của Rừng phòng hộ Động Châu – Khe Nước Trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” (sau đây gọi tắt là “Dự án KNT”). Mục tiêu của dự án là thông qua sự hợp tác giữa Thiên nhiên Việt, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và BQL RPH Động châu xây dựng nền tảng hỗ trợ và quản lý khu vực rừng Khe Nước Trong và sinh cảnh xung quanh như một khu bảo tồn thiên nhiên, xứng tầm với giá trị đa dạng sinh học nổi bật của nó. Thiên nhiên Việt chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án.

Vùng dự án KNT nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Bình, tiếp giáp và liên kết với Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa và Rừng phòng hộ sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị. Phía tây giáp với nước bạn Lào. Với diện tích khoảng 20.000 ha rừng lá rộng thường xanh trong giải Trường Sơn bắc. Đây là khu vực đầu nguồn của hai con sông lớn của tỉnh Quảng Bình bao gồm Sông Kiến Giang ở phía đông và Sông Long Đại ở phía tây. Thông tin đa dạng sinh học về khu hệ Bò sát, ếch nhái của vùng dự án KNT còn rất hạn hẹp so với Khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hiện tại khu vự dự án vẫn chưa có một đợt khảo sát nghiên cứu chính thức về khu hệ Bò sát và ếch nhái.

Để góp phần cho công tác quản lý và bảo tồn trọn vẹn các giá trị đa dạng sinh học của vùng dự án, Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia Bò sát và ếch nhái tiến hành đợt khảo sát và nghiên cứu về các loài Bò sát và ếch nhái trong phạm vi vùng dự án.

Mục tiêu của hoạt động tư vấn

Nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về khu hệ Bò sát và ếch nhái của khu vực Động Châu-Khe Nước Trong, góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý và bảo vệ bền vững các thuộc tính đa dạng sinh học của vùng dự án.

Nhiệm vụ và kết quả mong đợi

 1. Khảo sát các loài Bò sát và Ếch nhái trong phạm vi Vùng dự án Khe Nước Trong vào thời điểm mùa xuân năm 2015;
 2. Các nổ lực khảo sát phải tập trung ở các đai độ cao khác nhau của Vùng dự án, cũng như vậy đối với sinh cảnh rừng khác nhau. Ví dụ như: phần phía đông của KNT với địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình khoảng 500-600m và sinh cảnh rừng đã bị tác động do khai thác trước đây. Trong khi đó phần phía tây của KNT có địa hình cao hơn, độ dốc lớn thuộc hệ thủy sông Long Đại và sinh cảnh rừng rất ít bị tác động hoặc nhiều chỗ chưa bị tác động;
 3. Tiêu bản Bò sát và Ếch nhái thu thập phải được xử lý, định hình và gắn kết với nhãn tiêu bản. Đối với những loài chưa định loại được, tối thiểu phải có ít nhất là 2 mẫu;
 4. Những loài chưa đinh loại được tư vấn sẽ cùng với dự án liên hệ với các chuyên gia quốc tế để định loại và mô tả loài mới nếu có càng sớm càng tốt.
 5. Tất cả mẫu tiêu bản thu thập được sẽ được lưu lại và bảo quản tại Văn Phòng dự án của Thiên Nhiên Việt tại Động Châu
 6. Kết quả khảo sát sẽ được viết bằng Tiếng Việt với những nội dung chính sau:
  • Phân tích kết quả điều tra Bò sát và ếch nhái, bao gồm danh sách các loài ghi nhận được;
  • Đánh giá tính nổi bật của khu hệ Bò sát và ếch nhái với các khu khác trong cùng vùng đất thấp trung bộ Việt Nam và Lào nếu có số liệu tin cậy;
  • Xác định những mối đe dọa đối với công tác bảo tồn các loài Bò sát và ếch nhái ở vùng dự án;
  • Đưa ra những kiến nghị và đề xuất về điều tra và nghiên cứu xa hơn nữa đối với khu hệ Bò sát và ếch nhái trong phạm vi vùng dự án;
  • Dự liệu thông tin địa lý về các điểm, tuyến khảo sát và những ghi nhận các loài có ý nghĩa bảo tồn cao nếu có;
  • Dự liệu ảnh bao gồm sinh cảnh, nhóm khảo sát và các loài Bò sát, ếch nhái thu thập trong quá trình điều tra.

Phạm vi hoạt động của tư vấn

Hoạt động điều tra khảo sát của tư vấn thực hiện trong phạm vi vùng dự án, khoảng 20.000 ha thuộc Rừng phòng hộ Động Châu, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Phạm vi của nhóm tư vấn

Nhóm tư vấn bao gồm các chuyên gia tư vấn độc lập người Việt Nam, có thể từ 1-2 chuyên gia với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực Bò sát và ếch nhái của Việt Nam. Dự án sẽ cung cấp cán bộ hiện trường của dự án để hỗ trợ nhóm tư vấn trong quá trình khảo sát.

Thời gian dự kiến thực hiện

Trong vòng quý một năm 2015 từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2015.

Các tư vấn quan tâm và có khả năng đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và thời gian như trên xin vui lòng liên hệ và nộp đề cuơng kỹ thuật và tài chính cho:

Ông Lê Trọng Trải, Cố vấn kỹ thuật của dự án Khe Nước Trong

Điện thoại: 0978 520 006

E-mail: trai.letrong@thiennhienviet.org.vn

Nhà Tài Trợ
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
+84-24-62781380
Gọi ngay
SMS
Liên hệ